Sun

30

Mar

2014

Livani prezidenti vıjne bəpe çəy vaxtədə təşkil bıbo

15- Taleshi

Sed Həsən Nəsrullah zinə elanış karde Livani milləti veyə hissə pidəşone tujə prezidenti vıjne çəy ğanoniyə zəmandə bərpa bıbo

http://taleshi.irib.ir/x%C9%99bon/felestin/item/10394-livani-prezidenti-v%C4%B1jne-b%C9%99pe-%C3%A7%C9%99y-vaxt%C9%99d%C9%99-t%C9%99%C5%9Fkil-b%C4%B1bo

Read More 0 Comments

Sun

16

Jun

2013

hezbullah təbrik ironi tojə prezidenti vıjneyo

Taleshi
IRIB
Livani hezbullah məsol ironi tujə prezidenti vıjniyeş bə tojə prezident ironi millət və yolə rəhbəri təbrikış vote bə əlmənar xəbəron əsasi seyed həsən nəsrillah bə həsən ruhani təbrikış vote

http://taleshi.irib.ir/x%C9%99bon/felestin/item/6754-hezbullah-t%C9%99brik-ironi-toj%C9%99-prezidenti-v%C4%B1jneyo

Read More 0 Comments