درخواست سید حسن نصرالله برای کنترل محتوای برخی شبکه‌های ماهواره‌ای از قم

فارسی (Farsi)

خبرگزاری تسنیم

استاندار قم گفت: برادر عزیزم سید حسن نصرالله هفته گذشته هیئتی را فرستادند و من پذیرای ایشان بودم و از من خواستند که برخی از شبکه‌های ماهواره ای که از قم تغذیه می‌شوند، کنترل شوند و گله مند بودند که چرا چنین زمینه ای در قم فراهم شده است تا برای ایشان مشکل ایجاد شود.

http://www.tasnimnews.com/Home/Single/354431

Write a comment

Comments: 0