Livani prezidenti vıjne bəpe çəy vaxtədə təşkil bıbo

15- Taleshi

Sed Həsən Nəsrullah zinə elanış karde Livani milləti veyə hissə pidəşone tujə prezidenti vıjne çəy ğanoniyə zəmandə bərpa bıbo

http://taleshi.irib.ir/x%C9%99bon/felestin/item/10394-livani-prezidenti-v%C4%B1jne-b%C9%99pe-%C3%A7%C9%99y-vaxt%C9%99d%C9%99-t%C9%99%C5%9Fkil-b%C4%B1bo

Write a comment

Comments: 0