تنها گزینه پیش روی ملت‌های منطقه و لبنان مقاومت بوده است

4- فارسی (Farsi)

 

دبیرکل حزب‌الله لبنان پروژه صهیونیسم را چالش همیشگی خواند و گفت که تنها گزینه پیش روی ملت‌های منطقه و لبنان گزینه مقاومت بوده است.

سخنرانی «سیدحسن نصرالله» دبیرکل حزب‌الله لبنان در افتتاحیه همایش فرهنگی ـ ادبی «جبل عامل» و همچنین تئاتر «پیروزی» از طریق ویدئوکنفرانس آغاز شد.

این همایش بعد از ظهر امروز شنبه به وقت بیروت در شهرک «عیناثا» واقع در جنوب لبنان آغاز به کار کرده بود.

سید نصر الله سخنرانی امروز خود را دارای دو بخش اعلام کرد و افزود: در بخش نخست درباره جبل عامل و درباره شعر و ادبیات در این منطقه سخن خواهم گفت و در بخش دوم دراره برخی از تحولات معاصر سخن خواهم گفت.

وی مطرح ساختن سئوالی مبنی بر اینکه معادله سه گانه (ارتش، ملت و مقاو.مت) کجا شکست خورد و کسانی که از شکست این معادله سخن به میان می‌آورند،‌کجا پیروز شدند؟ افزود: ابن معادله در آزاد سازی سرزمین پیروز شد. جایی که همه جهان در تحقق آن ناکام ماند. مقاومت در بازگرداندن اسیران موفق شد و در کنار ارتش و ملت موفق به پاسداری از مرزها شد. معادله سه گانه لبنان را به عنوان عنصری حاضر در معادلات منطقه‌ای مطرح ساخت... مقاومت همچنان سرسخت و سربلند باقی خواهد ماند و از وطن،‌ ملت و سرزمینش دفاع خواهد کرد.

...

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930109000578

 

 

Write a comment

Comments: 0