کسی قادر به تاثیرگذاری بر ما در موضوع سوریه نیست

6- فارسی (Farsi)

دبیرکل حزب‌الله لبنان در مراسم گرامیداشت شهید حسان اللقیس از فرماندهان این حزب گفت که همه شواهد حاکی از آن است که اسرائیل متهم ردیف اول ترور اللقیس است.ر

نصرالله تاکید کرد: در مورد ترور شهید اللقیس همه قرائن و شواهد دلیل اتهام اول ما بود که آن را متوجه اسرائیل دانسته بودیم و این اتهام یک اتهام سیاسی نیست و بر دلایل و قرائن تکیه دارد و آنچه که بعد از ترور روی داد هر طرفی می‌توانست مسئولیت آن را در رسانه‌های اجتماعی بر عهده بگیرد و تعدادی از آن بخشی از تلاش اسرائیل برای گمراه کردن و دفع اتهام از خودش بود و هر آن چه که گفته شد هیچ ارزشی ندارد.ر

نصرالله همچنین گفت: ما نباید انتقادهای خود از ارتش را در رسانه‌های رسمی بیان کنیم تا اینکه اعتماد مردم را به آن را حفظ کنیم و اگر این ارتش از هم بپاشد همه چیز از بین خواهد رفت.ر

وی افزود: در مورد تشکیل حکومت ما همچنان معتقدیم که تشکیل حکومت وحدت ملی و جامع ضروری است. این نوع حکومت هیچکس را کنار نخواهد زد و فرد شجاع کسی است که حکومتی جامع تشکیل دهد و منطقه را به چالش بکشاند و عربستان را سرجای خود بنشاند و این مردانگی است نه اینکه به سوی تشکیل حکومتی بی طرف برویم.ر

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13920929000156

Write a comment

Comments: 0