معاون وزیر خارجه با سیدحسن نصرالله دیدار کرد

فارسی (Farsi)

خبرگزاری مهر

معاون وزیر امور خارجه ایران که برای بررسی اقدام تروریستی اخیر مقابل سفارت ایران در بیروت به لبنان سفر کرده است دیشب با دبیرکل حزب الله لبنان دیدار کرد.ر

 

Write a comment

Comments: 0