سیدحسن نصرالله:اسرائیل ازآینده نگران است

8دری (Dari)

دبیرکل حزب الله لبنان طرح رژیم صهیونیستی در منطقه را جنگ افروزی دانست که از هرگونه تفاهم ضد جنگ در منطقه جلوگیری کند. ر

سیدحسن نصرالله چهارشنبه شب با حضور در جمع عزاداران حسینی در شب عاشورا در منطقه ضاحیه بیروت گفت: شکی نیست که رژیم صهیونیستی از آنچه در منطقه و جهان عرب و اسلام از درگیری های بین کشورها و داخل هر کشور و جامعه می گذرد، خرسند است.ر

دبیرکل حزب الله گفت: طرح دائم رژیم صهیونیستی در منطقه این است که منطقه تکه تکه و پاره پاره شده و دولت‌های کوچک و ضعیفی براساس نژادی یا طائفه‌ای تشکیل شود و خودش بزرگترین قدرت منطقه باشد و نظرات خود را تحمیل کند‬.ر

نصرالله به مذاکرات اخیر ایران با گروه 1+5 اشاره کرد و گفت که رژیم صهیونیستی و نتانیاهو از تفاهم بین ایران و جهان خشمگین است.ر

نصرالله اظهار داشت: متاسفانه برخی از کشورهای عربی همگام با رژیم صهیونیستی به شدت با تفاهم ایران و کشورهای دنیا مخالف هستند و برخی از این کشورهای عربی راه حل سیاسی در سوریه را رد می‌کنند.ر

دبیرکل حزب الله با تاکید بر اینکه طرح رژیم صهیونیستی در منطقه جنگ افروزی است، افزود: همه کسانی که به دنبال کشانن منطقه به جنگ هستند، بدانند که شکست خواهند خورد و به هیچ یک از اهداف خود نخواهند خورد.ر

http://dari.irib.ir/news/%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%88%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%84-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/item/72814-%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%B2%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

Write a comment

Comments: 0