ابراز خشم لبنانی‌ها درپی توهین به نصرالله

فارسی (Farsi)

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر ، به دنبال اقدام مشکوک شبکه ال بی سی متعلق به سمیر جعجع در پخش کاریکاتوری توهین آمیز از دبیرکل حزب الله لبنان فضای شهرهای بیروت ، طرابلس و صیدا متشنج شده است.ر

به گزارش واحد مرکزی خبر از بیروت جوانان خشمگین با به آتش کشیدن لاستیک و سطل های ذباله اقدام به بستن راههای ارتباطی در برخی مناطق بیروت کردند. این تشنج ها در شهر صیدا به درگیری میان جوانان خشمگین و نیروهای امنیتی انجامید.ر
جوانان طرابلس و بویژه منطقه باب التبانه نیز میدان نهر ابوعلی را در اعتراض به ساخت این فیلم موهن مسدود کردند.ر
خبرها از طرابلس نیز که طی روزهای اخیر بین دو منطقه باب التبانه و جبل محسن ارامش برقرار شده بود حاکیست در پی این اقدام توهین آمیز شبکه ال بی سی برخی درگیری ها گزارش شده است.ر
برنامه موهن در شبکه ال بی سی لبنان به کارگردانی شربل خلیل با نام "بس مات الوطن" پخش شد.ر
سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان روز گذشته از پیروزی های بزرگ محور مقاومت خبر داد و تاکید کرده

بود مقاومت در استانه پیروزی تاریخی و راهبردی جدید است.ر

http://www.irinn.ir/news/33430/%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%B4%D9%85-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D9%BE%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%87%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87

Write a comment

Comments: 0