Saudijci potrošili 30 milijardi dolara za svrgavanje sistema u Siriji

10- Bosanski

Sejid Hasan Nasrullah je svečanoj ceremoniji povodom 25. gdoišnjice od otvaranja bolnice Veliki Poslanik a.s. u Dahiji na jugu Bejruta govorio o posljednjim dešavanjim u Libanu i regionu.     

Ganeralni sekretar Hizbullaha se dotakao nastojanja arapskih režima da svrgavanje sirijskog sistema a zatim je dodao da su Saudijci izdvojili oko 30 milijardi dolara za svrgavanje sirijskog sistema vlasti, stoga ne pristaju da se kriza u toj zemlji okonča putem pregovora. Sejid Hasan Nasrullah je podsjetio da se ulažu veliki napori za organizovanje kongerencije Ženeva 2 ali i da mnoge strane rade protiv organizovanje iste je naglasio da Liban i sve drugi narodi u regiji koji mogu imati uticaja na sirijsku krizu nastoje da se ista okonča putem političkih pregovora. U nastavku izlaganja generalni sekretar Hizbullaha je kazao: Osobe koje se protive političkom rješenju krize nastoje još više razoriti Siriju, stoga pregovori su prilika koja treba da se iskoristi za rješenje sirijske krize.

http://bosnian.irib.ir/vijesti/bliski-istok/item/154156-nasrullah-saudijci-potro%C5%A1ili-30-milijardi-dolara-za-svrgavanje-sistema-u-siriji

Write a comment

Comments: 0