درخواست سرمنشی حزب الله لبنان از همه ی لبنانی ها

7- دری (Dari)

سرمنشی حزب الله لبنان از شهروندان لبنانی خواست برای حفظ امنیت این کشور با نیروهای امنیتی لبنان همکاری کنند.ر

به گزارش شبکه ی تلویزیونی المیادین لبنان، سید حسن نصرالله ، سرمنشی حزب الله لبنان دوشنبه شب در سخنرانی خود با اشاره به تحولات امنیتی در حومه جنوبی بیروت ، اعلام کرد همه ی شهروندان لبنانی باید با نیروهای امنیتی لبنان برای برقراری امنیت همکاری کنند.ر

سرمنشی حزب الله لبنان تصریح کرد : خطر گروه های تکفیری در سوریه مردم لبنان، ملت ها و کشورهای دیگر را تهدید می کند و برخی دوستان منطقه ای ترکیه ، دو سال قبل به آنکارا درباره خطر گروه های مسلح در سوریه هشدار دادند.ر

سرمنشی حزب الله لبنان از مسوولان عربستان و ترکیه خواست در مواضع خود در قبال سوریه تجدید نظر کنند.ر

http://dari.irib.ir/news/news2/item/68610-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D9%84-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%85%D9%87-%DB%8C-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7

Write a comment

Comments: 0