نابودي رژيم صهيونيستي به سود ملت ها است

8- دری (Dari)

سرمنشی حزب الله لبنان ، نابودی رژیم صهیونیستی را به سود ملت های منطقه دانست.ر

به گزارش شبکه تلویزیونی المیادین لبنان، سید حسن نصرالله ، سرمنشی حزب الله لبنان عصر جمعه در سخنرانی خود به مناسبت روز جهانی قدس در حومه جنوبی بیروت ، تاکید کرد : نابودی اسرائیل نه فقط به مصلحت فلسطین ، بلکه به مصلحت جهان عرب و مصلحت ملی لبنان است.ر

سید حسن نصرالله ، هدف از احیای روز جهانی قدس را مقابله با فراموش شدن قدس و فلسطین دانست و افزود : هیچکس در جهان حق امتیاز دادن و کوتاه آمدن در قبال سرزمین فلسطین و چشم پوشی حتی یک وجب از سرزمین فلسطین را ندارد.ر

http://dari.irib.ir/news/news2/item/64573-%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D8%B1%DA%98%D9%8A%D9%85-%D8%B5%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%8A-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%AF-%D9%85%D9%84%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

Write a comment

Comments: 0