Za Hizbullah je važno da ima narodnu podršku i popularnost

14- Bosanski

Generalni sekretar libanskog Hizbullaha saopštio je da je za njega važno da Hizbullah uživa popularnost među libanskim narodom i da ima podršku arapskog i islamskog svijeta.

Sejid Hasan Nasrullah reagirajući na potez EU-e u uvrštavanju imena vojnog ogranka Hizbullah u listu terorističkih organizacija je naglasio: Važno je da pokret otpora ima podršku svog naroda a objavljivanje njihove volje, dostojanstva i stavova je od velikog značaja u odbrani suvereniteta i teritorijalnog integriteta zemlje.

http://bosnian.irib.ir/vijesti/bliski-istok/item/148914-nasrullah-za-hizbullah-je-va%C5%BEno-da-ima-narodnu-podr%C5%A1ku-i-popularnost

Write a comment

Comments: 0