سخنان روشنگرانه دبیرکل حزب الله لبنان درباره اقدام مغرضانه اتحادیه اروپا

10- دری (Dari)

در ادامه واکنشهای شخصیتهای لبنانی در خصوص اقدام معرضانه اتحادیه اروپا در گنجاندن شاخه نظامی حزب الله در لیست به اصطلاح گروههای تروریستی از دید اروپا ، سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله در سخنانی به تشریح این تصمیم مغرضانه اتحادیه اروپا پرداخت.ر

دبیرکل حزب الله لبنان در این موضعگیری روشنگرانه تاکید کرد که نکته مهم این است که حزب الله همچنان در میان ملت لبنان و جهان عرب و اسلام مورد حمایت قرار دارد.ر

سیدحسن نصرالله چهارشنبه شب در سخنرانی خود در مراسم افطاری که به همت «هیئت دفاع از مقاومت اسلامی» در بیروت برگزار شد، خاطر نشان کرد که مقاومت قواعد درگیری‌ها را تغییر داد، پروژه‌های دشمن را فروپاشید، اسرا را آزاد کرد، کرامت و تمامیت ارضی لبنان را بازگرداند و این مقاومت همچنان خاری در چشم صهیونیست‌ها و بدخواهان لبنان باقی خواهد ماند.ر

http://dari.irib.ir/news/2010-08-11-02-52-56/item/63782-%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D9%84-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7

Write a comment

Comments: 0