هشدارسرمنشی حزب الله لبنان به رژیم صهیونیستی

9- دری (Dari)

سرمنشی حزب‌الله لبنان گفت: اسرائیل در جنگ آینده باید پیش از حمله به بیروت ، نگران شهرهای شمالی فلسطین اشغالی باشد.ر

به گزارش خبرگزاری فارس، «سیدحسن نصرالله» سرمنشی حزب‌الله لبنان جمعه شب طی سخنانی در مراسم افطار هیات حمایت از مقاومت اسلامی خاطر نشان کرد: رژیم صهیونیستی در جنگ آتی پیش از آنکه چشمانش به سوی بمباران بیروت باشد، نگران الجلیل ِ[شمال فلسطین اشغالی] خواهد بود.ر

وی تاکید کرد : امروز دیگر کسی نمی‌تواند بدون پرداخت هزینه به لبنان تجاوز کند.ر

سرمنشی حزب‌الله لبنان با بیان اینکه مقاومت در لبنان دارای دیدگاه، اهداف، وظیفه و خط مشی روشنی است اظهار کرد: دیدگاه، بینش و اهداف روشن و شفاف مقاومت در لبنان موجب شد تا این مقاومت تلاش کند، اهداف خود در آزادسازی اراضی اشغالی لبنان پیش از سال 1982 و همچنین اسرا و بازداشت شدگان مقاومت از زندان‌ها را محقق کند.ر

http://dari.irib.ir/news/2011-04-26-11-01-38/item/63295-%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D9%84-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%B1%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF

Write a comment

Comments: 0