د لبنان مقاومت د واشنګټن او تل ابیب موخې له ناکامۍ سره مخ کړې دي

8- پشتو (Pashto)

د لبنان د حزب الله عمومي منشي، سید حسن نصر الله په بیروت کې مختلفو لبناني ډلو ته په خطاب کې وویل، کله چې دښمن ستاسوو پروړاندې دی او خلک او ستاسوو کرامت ګواښي، ستاسوودنده ده چې له هغوی سره مبارزه او له ځانه دفاع وکړئ، په عین حال کې کله چې په لبنان کې مقاومت فعال او جدی دی، طبیعي ده چې تل تر برید لاندې نېول کېږي.ر

د المیادین خبري جینل د خبر له مخې د لبنان د حزب الله عمومي منشي، سید حسن نصرالله زیاته کړه چې زموږ مقابل لوری، د لبنان د ملي دفاع د سټراټژۍ په اړه د خبرو اترو لپاره جدی نه دی او دا په داسې حال کې ده چې له لبنانه دفاع د هغو د ټولو بچیانو دی او ملي اړتیا شتون لري چې د لبنان لپاره د ملي دفاع سټراټژي جوړه شي.ر

http://pashto.irib.ir/2010-05-18-10-42-32/item/57174-%D8%AF-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA-%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%DA%AB%D9%BC%D9%86-%D8%A7%D9%88-%D8%AA%D9%84-%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D8%A8-%D9%85%D9%88%D8%AE%DB%90-%D9%84%D9%87-%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D9%85%DB%8D-%D8%B3%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%AE-%DA%A9%DA%93%DB%90-%D8%AF%D9%8A

Write a comment

Comments: 0