خاطره جالب نصرالله برای آیت‌الله مصباح

فارسی (Farsi)

خبرگزاری فارس

آیت‌الله مصباح یزدی ادامه داد: در آن روزگار مسلمانان وعده‌های الهی را بیشتر باور می‌کردند اما امروز تعداد زیادی از انسان‌ها به چنین چیزی اعتقاد ندارند اما جنگ 33 روزه حزب‌الله و رژیم صهیونیستی نشان داد که وعده‌های الهی تحقق‌پذیر هستند و همواره به یاری مسلمانان می‌شتابند.ر

استاد برجسته حوزه علمیه قم با بیان اینکه این خاطره را خود از سید حسن نصرالله شنیده است که سربازان اسرائیلی پس از حمله به سرعت عقب می‌نشستند عنوان داشت: دبیرکل حزب‌الله بیان می‌کرد وقتی فرماندهان ارتش رژیم صهیونیستی دلیل این کار را از سربازانشان می‌پرسیدند آنها می‌گفتند ما سپاهیانی سفیدپوش و شمشیر به دست را دیده‌ایم که به سمت ما می‌آمدند و حمله می‌کردند و همین مسائل را در مصاحبه‌های تلویزیونی خود هم عنوان کرده بودند.ر

وی اضافه کرد: نمونه‌های امداد غیبی در دوران هشت سال جنگ تحمیلی هم دیده شد اما اینکه سربازانی سفیدپوش با شمشیر به دشمن حمله کنند گزارش نشده بود.ر

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13920424000041

Write a comment

Comments: 0