عکس شهید مغنیه از سیدحسن‌نصرالله و حداد عادل

HadadAdel- Nasrallah
HadadAdel- Nasrallah

فارسی (Farsi)

مشرق

در آخر مادر بنده فرمودند بیایید و عکسی یادگاری با ایشان و تیم همراهشان داشته باشیم، بنده به حاج رضوان گفتم اگر می شود بایستید تا عکسی بگیرم، حاج رضوان فرمودند نه، شما دوربین را به من بدهید تا من از شما عکس بگیرم، حیف است شما در عکس نباشید.ر

http://www.mashreghnews.ir/fa/news/221303/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%BA%D9%86%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%AD%D8%B3%D9%86%E2%80%8C%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%88-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84

به گزارش مشرق به نقل از تسنیم، عکاس این عکس شهید عماد مغنیه بود و این عکس را از حدادعادل و سیدحسن نصرالله گرفت.ر

خاطره فریدالدین حدادعادل فرزند دکترحدادعادل از عکس پیوست:ر
یک شب سید حسن نصرالله و تیم همراهشان برای ملاقات با پدر به منزل ما آمده بودند، سیدحسن نصرالله حاج رضوان را به این دلیل که قرار بود محافظین وارد نشوند، حاج رضوان را معرفی نکردند، من هم  به همین دلیل  از ورود ایشان به دفتر ممانعت کردم اما چندی بعد شخص سید از اتاق بیرون آمدند و گفتند ایشان با من هستند و دست ایشان را گرفتند و با خود بردند داخل..ر


در آخر مادر بنده فرمودند بیایید و عکسی یادگاری با ایشان و تیم همراهشان داشته باشیم، بنده به حاج رضوان گفتم اگر می شود بایستید تا عکسی بگیرم، حاج رضوان فرمودند نه، شما دوربین را به من بدهید تا من از شما عکس بگیرم، حیف است شما در عکس نباشید.ر
بنده که ایشان یعنی حاج عماد مغنیه را نمی شناختم، دوربین را به او تحویل دادم و  از ما و سید حسن نصرالله عکسی به یادگار گرفتند.ر
بدین ترتیب حاج رضوان کاری کردند تا خودشان در عکس به یادماندنی نباشند
آن شب مهمانی تا پاسی از نیمه شب ادامه پیدا کرد، و خانواده و جمعی از نمایندگان مجلس با سیدحسن نصرالله دیدار کردند.آن شب سید بر سر سفره ای نشست که مادر آن را فراهم  کرده بودند.ر
هنوز که هنوز است  خانه ی ما به عطر قدوم ایشان معطر است
روحشان قرین رحمت الهی ...ر

Write a comment

Comments: 0