مفتی وهابی: ایران، نصرالله را ترور خواهد کرد

فارسی (Farsi)

خبرگزاری شفقنا

«شیخ محمد العریفی» از مفتی های سرشناس وهابی عربستان در اظهاراتی توهین آمیز با توصیف ایران به «مجوس» و «حسن نصرالله» دبیرکل حزب الله لبنان به «لات» مدعی شد: ایران همپیمان خود را پس از رسوایی هایی که به دنبال حمایت از نظام بشار اسد به بار آورده است، ترور می کند تا وی با اسرار و رموز خود بمیرد.ر

http://www.shafaqna.com/persian/other-services/chosen/item/43199-%D9%85%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF.html

Write a comment

Comments: 0