وزیر خارجه بحرین نصرالله را تروریست خواند!ر

فارسی (Farsi)

شبکه العالم

وزیر خارجه بحرین در صفحه توییترنوشت: نصرالله تروریست علیه امت اسلام اعلام جنگ داد، متوقف کردن وی و نجات لبنان از چنگال این فرد، وظیفه قومی و دینی همه ما است. ر

سید حسن نصرالله روز گذشته ضمن وعده پیروزی در سوریه گفته بود: تهدید اروپا در زمینه قراردادن نام حزب الله در فهرست سازمان های تروریستی برای ما بی اهمیت است.ر

http://fa.alalam.ir/news/1478170

Write a comment

Comments: 0