پیام‌های مهم سخنرانی سید حسن نصرالله

فارسی (Farsi)

خبرگزاری فارسی

روزنامه السفیر لبنان در مقاله ای به بررسی شاخص های ژئو استراتژیک سخنرانی اخیر سید حسن نصرالله دبیرکل حزب‌الله لبنان اشاره کرده و نوشت که این سخنرانی همانطور که دارای ابعاد داخلی بود، ابعاد منطقه‌ای و بین‌المللی نیز داشت.ر

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13920222000919

Write a comment

Comments: 0