آنچه که از زندگی سید حسن نصرالله نمی دانید

فارسی (Farsi)

افکار نیوز

النخیل، جزییاتی از ناگفته های زندگی شخصی سید حسن نصرالله منتشر کرد.ر

ساده زیست متولد شد، ساده زیستانه زندگی کرد و ساده زیستانه نیز دنیا را ترک خواهد کرد. تنها میراثی که از او به جای خواهد ماند فرزندانش هستند و تاریخی مملو از پیروزی ها.ر
به گزارش افکارنیوز، او یک جفت کفش بیشتر ندارد و ساعت دست خود را سال هاست که نو نکرده است. ساعتی که او استفاده می کند ساعت سیکویی است که قیمت آن از ۱۹دلار تجاوز نمی کند. تمام هدایایی که از خارج لبنان، از ثروتمندان و ملاقات کنندگان دریافت می کند، به جوانان اهدا می کند چرا که معتقد است، آنها مستحق تر هستند.ر

http://www.afkarnews.ir/prtbzgb5frhb5gp.uiur.html

Write a comment

Comments: 0