بیانات در بیست و پنجمین سالگرد تأسیس رادیو نور

4- فارسی (Farsi)

ترجمه کامل

خطاب به آن‌ها که می‌خواهند مسجد الاقصی برای صاحبانش بماند. خطاب به آن‌ها که می‌خواهند مقدسات اسلامی و مسیحی فلسطین برای صاحبانشان بمانند. خطاب به آن‌ها که می‌خواهند قدس به ملت فلسطین و امت باز گردد. خطاب به آن‌ها که می‌خواهند حقوق و آرزوهای فلسطینیان محقق شود...ر

http://www.moqawama.ir/?speech=920219&title=%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA_%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%AF%D8%B1_%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA_%D9%88_%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85%DB%8C%D9%86_%D8%B3%D8%A7%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF_%D8%AA%D8%A3%D8%B3%DB%8C%D8%B3_%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%88_%D9%86%D9%88%D8%B1

Write a comment

Comments: 0