ادامه انتشار مصاحبه‌های ساختگی روزنامه «الرای» كویت با سید حسن نصرالله

فارسی (Farsi)

گزارشی كه روز چهارشنبه در روزنامه الرای منتشر شده به طور رسمی تكذیب می‌شود،گزارش كه برخی پایگاه‌های اینترنتی لبنانی به رغم آنكه از اساس دروغ است،منتشر كرده‌اند.ر

روزنامه «الرای»كویت با وجود تكذیب های مكرر حزب الله لبنان همچنان به انتشار مصاحبه‌های خیالی و ساختگی خود با «سید حسن نصرالله»دبیر كل حزب الله لبنان ادامه می‌دهد.ر

به گزارش ایلنا،پایگاه اینترنتی عربی پرس در گزارشی به شدت از ادامه انتشار مصاحبه‌های ساختگی روزنامه الرای  كویت با سید حسن نصرالله انتقاد كرد.ر

در پایان گزارش آمده است:پس از روزنامه تندرو«السیاسه»كویت كه به هواداری‌ اش از خط اسرائیلی در منطقه مشهور است،روزنامه‌های دیگری نیز پیدا شده‌اند كه با اسرائیلی‌ها بیعت می‌كنند و از ستایش كفش های قاتلان در ارتش اشغالگر اسرائیلی ابایی ندارند همانند همان كاری كه «عبدالله الهدلق»در روزنامه«الوطن»كویت كرد.اكنون این روزنامه الرای كویت است كه سومین روزنامه به شمار می‌رود كه به روزنامه‌های منتشر كننده گزارش‌های جعلی می‌پیوندد.ر

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=70526

Write a comment

Comments: 0