بیانات سید حسن نصرالله درباره‌ی تحولات منطقه ای

ترجمه فارسی متن کامل سخنرانی تلویزیونی سید حسن نصرالله، دبیرکل حزب الله لبنان درباره بحران سوریه و پهپاد یافت شده بر فراز مدیترانه در تاریخ 29 آوریل 2013 (11 اردیبهشت 1392). ر

سی سال است که ما هر روز، هر ساعت و هر لحظه در قلب جنگ روانی و همچنین جنگ امنیتی به سر می‌بریم. و بله البته گاهی نبردهای نظامی هم هست.ر

هر کدام از برادران ما هرجا به شهادت برسد خانواده‌اش خبردار می‌شوند و روز بعد هم تشییع می‌شود.ر

می‌توانید جملات سران بلندپایه‌ی کشورهای به اصطلاح بهار عرب را که امروز در رأس حکومتند و دیروز اپوزوسیون بوده‌اند دنبال کنید که از حکومت‌های مشخصی نام می‌برند که اجازه‌ی شکل‌گیری ارتش و حکومت مرکزی را نمی‌دهند.ر

امروز مسئله‌ی فلسطین با خطر رسمی و واقعی تصفیه مواجه است.ر

اگر یک مأمور شهرداری خیابان را تمیز کند کشته می‌شود چون در حال همکاری با نظام سوریه است.ر

تا این لحظه نیروهای ایرانی در سوریه نیستند.ر

سوریه در منطقه و جهان دوستانی واقعی دارد که اجازه نخواهند داد سوریه به دست آمریکا، اسرائیل یا گروه‌های تکفیری بیافتد. اجازه نخواهند داد. چگونه؟ تفسیر و جزئیاتش بعدا مشخص خواهد شد.ر

http://www.moqawama.ir/?speech=920211&title=%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA_%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%DB%8C_%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87_%D9%88_%D9%BE%D9%87%D9%BE%D8%A7%D8%AF_%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA_%D8%B4%D8%AF%D9%87_%D8%A8%D8%B1_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B2_%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87 

Write a comment

Comments: 0