هشدار دبیر کل حزب الله لبنان درباره تلاش برای حذف سوریه از معادلات منطقه

10- دری (Dari)

سید "حسن نصرالله"، دبیر کل حزب الله لبنان روز سه شنبه با اشاره به تحولات 2 سال گذشته سوریه گفت: هدف از این اتفاقات و توطئه افکنی ها در سوریه نه تنها خارج کردن سوریه از محور مقاومت، بلکه تضعیف دولت، ملت و ارتش سوریه است تا این کشور از معادلات منطقه حذف شود.ر

http://dari.irib.ir/news/news2/item/59181-%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D9%84-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87

دری (Dari)

Write a comment

Comments: 0