سیدحسن نصرالله: انگشت مقاومت روی ماشه است/ مخالفان ضعیف‌تر از آنند که اسد را ساقط کنند

فارسی (Farsi)

دبیرکل حزب‌الله لبنان با تاکید بر اینکه مقاومت در آمادگی کامل قرار دارد گفت: ما در هر جنگی که در آینده رخ دهد، پیروز خواهیم بود و همه باید بدانند که نباید هیچ محاسبه اشتباهی بکنند.ر

 سید حسن نصرالله، دبیرکل حزب‌الله لبنان در سخنرانی خود به موضوعات مختلفی نظیر مسأله فلسطین، درگیر‌ی‌ها در سوریه و مداخله‌جویی‌های برخی جناخ‌های خارجی در این درگیری‌ها پرداخت.ر

http://isna.ir/fa/news/92021007203/%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B4%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

Write a comment

Comments: 1
  • #1

    Cyndy Maly (Tuesday, 31 January 2017 05:25)


    It's hard to come by educated people for this topic, but you sound like you know what you're talking about! Thanks