چرا نصرالله به جای 19 ارديبهشت امشب سخنرانی می‌کند

فارسی (Farsi)

مشرق

اطلاعات دريافتي خبرنگار "النهار" نشان می‌دهد که نصرالله بخش قابل‌توجهی از سخنان امشب خود را به اوضاع سوریه و بازتاب های آن روی لبنان است، به‌ویژه پس از آنکه تهدیداتی از سوی اسرائیل و آمریکا علیه سوریه به گوش می‌رسد و این‌گونه به نظر می‌آید که آنها خواهان ورود به عرصه بحران سوریه هستند.ر

http://www.mashreghnews.ir/fa/news/211164/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%A7%DB%8C-19-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D8%B4%D8%A8-%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF

Write a comment

Comments: 0