پیام تبریک سید حسن نصرالله برای نخست وزیر جدید لبنان

وی در رابطه با حزب الله لبنان و کابینه آینده دولت گفت که از طریق هیئتی پیام تبریک شخصی سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان را دریافت کرده است که دبیرکل حزب‌الله در این پیام برای او آرزوی توفیق در انجام وظایفش برای حمایت از کشور را کرده است.ر

http://www.tasnimnews.com/Home/Single/39654

 

Write a comment

Comments: 0