سلام: سیدحسن نصرالله ماموریت و مسئولیت بزرگی برعهده دارد و امیدواریم یاری‌مان دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه لبنانی العهد، "تمام سلام" که به تازگی با توافق اکثر جریانهای سیاسی لبنان مامور به تشکیل کابینه جدید شده است از "سید حین نصرالله" دیرکل حزب الله لبنان برای پیشبرد امور این کشور در برهه آتی طلب یاری و همراهی کرد.ر

وی در گفتگو با خبرگزاری فرانسه اظهار داشت: ماموریت و مسئولیت سیدحسن نصرالله بزرگ است و از وی می خواهیم ما را یاری و همراهی کند.ر

http://www.mehrnews.com/detail/News/2027341

Write a comment

Comments: 0