الگوی ولایت مداری ما سید حسن نصرالله است

امیر حسین قاضی زاده
امیر حسین قاضی زاده

فارسی (Farsi)

الگوی ولایت مداری ما سید حسن نصرالله است

رجانیوز

امیرحسین قاضی زاده نماینده مردم شریف مشهد:ر

جبهه پایداری به لحاظ گفتمانی مزرش در مسیری است که اهل ایمانی باشند که تبعیت مثل سیدحسن نصرالله از مقام معظم رهبری داشته باشند. سیدحسن نصرالله منطقش چیست؟ که من از زبان خودش مستقیماً شنیدم؛ سیدحسن نصرالله می‌گوید بعد از 23 سال کار با مقام معظم رهبری، (این حرف را دو سال پیش گفت)، وقتی ما تحلیلی داریم و آقا فکر و تحلیل دیگری دارد، ما نه از این باب که او ولی امر است و واجب‌الطاعه و ما باید از او اطاعت کنیم، نه بلکه از این باب از او اطاعت می کنیم که او از اول درست فکر می‌کرده و ما اشتباه می‌کردیم. بعد از اینکه ده، پانزده تا تجربه کار را با مقام معظم رهبری برای ما ذکر کرد. می‌گفت ما به این جمع‌بندی رسیدیم که مدل تبعیت ما از آقا نه تبعیت از این باب است که رفتیم بحث کردیم به یک فهمی رسیدیم و آقا یک حرف دیگری زده است و حالا بگوییم ولی فقیه دستور داد و ما بگوییم خب. مثل حرفی که دوستان ما در مجلس می‌زنند. منطق ما این است که او از اول درست می‌فهمیده و ما اشتباه می‌کردیم.ر

این جبهه گفتمانی مرزش مرز سیدحسن‌ نصرالله و نگاهش، نگاه سیدحسن نصرالله است. ر

http://rajanews.com/detail.asp?id=152663

Write a comment

Comments: 0