Nasrullah: Lažne optužbe američkog ambasadora protiv Hizbullaha i Sirije

Bosanski
Nasrullah: Lažne optužbe američkog ambasadora protiv Hizbullaha i Sirije   
Generalni sekretar libanskog Hizbullaha ocijenio je neosnovani i lažnim tvrdnje američkih zvaničnika da su pojedina sunitska sela na granici Sirije sa Libanom uništena a zatim je optužio SAD-e, Katar i Saudijsku Arabiju za nastavak oružane i finansijske podrške sirijskim pobunjenicima.
http://bosnian.irib.ir/vijesti/bliski-istok/item/135511-nasrullah-la%C5%BEne-optu%C5%BEbe-ameri%C4%8Dkog-ambasadora-protiv-hizbullaha-i-sirije

Write a comment

Comments: 0