دروغی بنام دخالت حزب‌الله لبنان در سوریه

فارسی (Farsi)
زمانی که محاصره این روستاها تشدید شد، هیاتی از آنها نزد سيدحسن نصرالله دبيركل حزب الله لبنان رفت و از او كمك خواست. آنها به او گفتند ارتش سوريه نمي‌تواند از ما محافظت كند و ما در آستانه قتل عام هستيم. آيا نبايد از ما محافظت كنيد؟ سيدحسن نصرالله پاسخ داد نيروهاي حزب‌الله در جنوب مستقر هستند و هيچ يك از آنها نمي‌تواند محل استقرار خود را ترك كند و ما در مسئله سوريه دخالت نخواهيم كرد و يك نيرو هم از اين حزب براي جنگ در سوريه نخواهد رفت حتي اگر همه شيعيان در آنجا كشته شوند. ر
http://fa.alalam.ir/news/1449809

Write a comment

Comments: 0